Vybrali SME

pošli na vybrali.sme.sk

streda 3. júla 2013

Ako sa vyrábajú predsudky

Škola.................Tiscali
Obrazom budúcnosti nášho školstva je podozrenie z diskriminácie zverejnené v anglických novinách Guardian kvôli tomu, že na prestížne odbory sa nedostanú minority v takom počte ako to zodpoveda ich zastúpeniu v spoločnosti, hoci sa na štúdium hlásia aj študenti s najlepším možným hodnotením z nižších stupňov školstva.

Zdanlivo ide o problém, ktorý sa netýka našej krajiny, ale nie je to celkom pravda. Pretože tam presne smerujeme. Obvinenie tvrdí, že testovanie pri prijímaní je diskriminačné, vraj slúži na to aby preferovalo bielych. Škola sa však bráni, že na týchto oboroch, kde sa hlási ďaleko viac študentov, ako je škola schopná prijať je nutné objektívnym spôsobom vybrať len tých najlepších, obhajovala objektivitu ale hlavne nevyhnutnosť náročného testovania,

Tento prípad podľa mňa nádherne dokumentuje pascu, do ktorej sa dostáva vzdelávanie, ktoré slepo preferuje minority bez toho aby sa ktokoľvek zamyslel nad výsledkom takejto preferencie, k čomu vedie diskriminácia väčšiny.

V článku o vzdelávaní som sa obšírne venoval problému diskriminácie, kde som prezentoval pohľad, že je nutné sociálne vylúčeným spoločenstvám (SVS) maximálne pomáhať, pretože je to jednoducho v našom celospoločenskom záujme. Umelé znižovanie nárokov na kvalitu výuky kvôli potrebe aby príslušníci SVS prešli do vyšších ročníkov a typov škôl výrazne zlepší prospech žiakov, ale zároveň v priemere zníži kvalitu.

Ak sa za objektívne kritérium pri prijímaní na školy považujúcu známky z nižších typov škôl, v prípade ze je toto kritérium narušenej menšinovou nivelizáciou (tj. musíme znižovať všeobecné kritéria aby všetci vrátane neschopných preliezli aspoň do dalšieho ročníka) potom výsledky študentov podobných škôl budú na papieri fantastické, avšak objektívne kritéria ako sú skúšky na prestížnej špičkovej škole zákonite vyselektujú podobných "premiantov".

Aplikujúc na naše pomery, násilná desegregácia, ktorá zmieša študijne slabé a silne skupiny deti, prispôsobí úroveň výuky najslabším, zničí celkovú úroveň školstva a školy kde sa trvá na objektivite hodnotenia budu v nevýhode pri prijímaní na ďalšie stupne vzdelávania, ktoré prihliadajú na známky z predchádzajúceho štúdia.

Aj keď je proces prijímania cez pohovory a testy jediným objektívnym kritériom testovania úrovne študentov, ľudskoprávni aktivisti kvôli "vyrovnaniu šanci" kritéria umelo znižujú. Nedivme sa potom, že absolventi takéhoto vzdelávania svoje menšie schopnosti, vedomosti a talent ďalej šíria v cykloch a výsledok je stále hlbšia degradácia spoločnosti.

Naviac je tento zničujúci proces ešte prehlbovaný snahami o kvótovanie, ktoré si zamieňa demografické zastúpenie s potenciálom spoločenstva. Takže ak bude mat chudobná a nevzdelaná minorita 20% zastúpenie obyvateľstva, povinný podiel 20% zastúpenia na školách a úradoch nevyplodí 20% vysokovzdelaných talentovaných a erudovaných študentov ci pracovníkov. Výsledok je ze školy opustí 20% absolventov, z ktorých skutočne vzdelaných je len malá čast. Zvyšok je papierový balast, ktorý ďalej zaplevelí inštitúcie v krajine a opäť v cykloch šíri nákazu ľavicovej nivelizácie.

Podla mňa je takto nastavený proces zničujúci pre každú spoločnosť.

Zdroj
Guardian : http://www.guardian.co.uk/education/2013/feb/26/oxford-university-ethnic-minority-applicants
Blogspot : http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/07/uvahy-o-skolstve-vzdelavani-pod-tlakom.html
pošli na vybrali.sme.sk

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára