Vybrali SME

pošli na vybrali.sme.sk

nedeľa 7. júla 2013

Genocída slovenského národa

Slovensko sa nevyznačuje práve populačnou explóziou. Po generácií tzv. Husákových detí, dochádza k populačnému útlmu a priemerný počet detí na jednu rodinu okolo 1,34 je dokonca aj pod európskym priemerom, ktorý je cca 1,5dieťaťa. Na prirodzenú reprodukciu je toto číslo nedostatočné, priemer by mal byť okolo 2,1 dieťaťa.Do rodiny potrebujeme aspoň dve deti!.............Pluska
Posledné demografické údaje Štatistického úradu hovoria o stagnácii počtu obyvateľov a po roku 2020 môžeme očakávať pokles, ktorý sa bude neustále zrýchľovať. Obyvateľstvo bude starnúť a s tým sa bude meniť ekonomika a politika krajiny, budú sa meniť priority spoločnosti, keďže s rastom počtu dôchodcov budú stúpať nároky na sociálny a zdravotný systém. Spoločnosť sa dramaticky zmení

Trendy sú rovnaké po celej Európe, avšak Východná Európa má obrovské špecifikum - útek ľudí pred neistotou a biedou do "lepších" krajín. Ľudia sa sťahujú za prácou, kvôli štúdiu, či len samotnej možnosti po otvorení hraníc, alebo jednoducho len utekajú pred marazmom, beznádejou a korupciou v bývalých komunistických krajinách. V krajinách sa zvyšuje neistota, ľudia odkladajú svoje rozhodnutie vstupu do manželstva, znižuje sa počet narodených detí, zvyšuje sa rozvodovosť. Krajiny sa prudko vyľudňujú a dochádza k dramatickému poklesu obyvateľstva, porovnateľného snáď len s vojnovými udalosťami, či stredovekými epidémiami.

Toto všetko dnes vie každá vláda. Okrem toho, že doteraz žiadna doterajšia vládna zostava nerobila na zvrátenie týchto trendov nič, čo už je samo osebe neprijateľné, súčasná vláda decimuje populáciu spôsobom, aký doteraz nerobil nik. Hoci sa hrdí titulom vláda Istôt, sociálna vláda apod. nezmyslami, reálnym dôsledkom zákonov, ktoré prijíma v sociálnej a ekonomickej oblasti je pokles istôt, zníženie príjmov a tým nemožnosť dostať sa k založeniu rodiny. Dôsledky deštrukcie politickej spravodlivosti a nastolenie vlády jednej strany so všetkými negatívnymi dôsledkami pocítime na hromadnej emigrácii vo veľmi blízkej budúcnosti.

Už len odstránenie možnosti zamestnania počas materskej dovolenky je neuveriteľný počin, kvôli ktorému by mal minimálne minister Richter odstúpiť. Zťaženie práce na dohodu, či faktická likvidácia živností, čo bol často jediný prijateľný príjem pre matky starajúce sa o dieťatko je ďalšou ranou klesajúcej populácii. NEpodpora rodiny ďalej pokračuje odstraňovaním rodinných prídavkov pre určité skupiny obyvateľstva...

V politickej oblasti vláda zneužívaním policajnej moci, extrémnou korupciou, vytvorením mafie bielych golierov a justičnej mafie, zapredaním štátu oligarchom doslova vyháňa všetkých, čo len trocha schopných ľudí za hranice. Nie je predsa možné, aby sa obmedzovala sloboda slova dokonca v podaní tých, ktorí o nej rozhodujú

Prirátajme si neschopnosť vlády riešiť aj minoritné problémy (mimochodom demografiu nevytrhnú ani oni, pokles detí prenasleduje aj túto komunitu) či nepripravenosť vlády na budúce imigračné trendy (v roku 2015 má nadobudnúť platnosť nová spoločná imigračná politika Únie, ktorej jedným z cieľov je zabezpečiť odľahčenie "najobľúbenejších destinácií" utečencov a imigrantov).

Samotná ekonomika je v kolapse a dlh štátu sa zvýšil za vlády Róberta Fica skoro dvojnásobne bez akéhokoľvek výhľadu na zlepšenie. Tieto peniaze budeme musieť zaplatiť my, daňoví poplatníci zvýšenými daňami a ostane nám opäť menej peňazí pre naše rodiny a deti. Vláda úspešne zlikvidovala živnostníkov, zrazila výber daní, vyháňa investorov a firmy - jedným slovom zamestnávateľov a pokračuje extrémne zlým Zákonníkom práce, ktorý sa musel novelizovať ešte pred vstupom do platnosti a ktorý zvyšuje nezamestnanosť.

Opatrenia v zdravotnej politike smerujú k tomu, aby sa systém ešte viac skomplikoval, predražil a obmedzil prístup k zdravotnej starostlivosti - či je to zavádzanie lístkového systému, alebo pôvodne navrhované rozšírenie celej komplexnej byrokratickej pracovnej zdravotnej služby pre všetkých zamestnávateľov. Nehovoriac o brutálnej korupcii naprieč všetkými zdravotníckymi zariadeniami

Samozrejme nedá sa na takejto krátkej ploche uviesť všetky negatíva súčasnej vlády. Doteraz uvedené faktory jasne ukazujú, že nielenže nezabezpečujú podporu úplnej funkčnej rodiny, nedávajú možnosť nielen myslieť na zvýšenie počtu detí ale ani na založenie rodiny vôbec. Neexistuje podpora bývania, štátnych nájomných bytov, podpora zamestnanosti je len na papieri v deklaratívnej rovine. Ak teda za podporu zamestnania nepovažujeme obdarovávanie oligarchov... Na jednej strane vláda vyháňa reprodukcie schopných ľudí preč z krajiny a na druhom konci pripravuje pre dôchodcov likvidačný systém v sociálnej a zdravotníckej oblasti.

Nemám inú možnosť ako obviniť vládu strany Smer-SD z genocídy slovenského národa. Z činnosti, ktorá smeruje proti zabezpečeniu jeho budúcej existencie. A chcem veriť, že dokážeme tejto vláde vystaviť účet.


Zdroj:
http://portal.statistics.sk/files/Sekcie/sek_600/Demografia/Obyvatelstvo/vyvoj_obyvatelstva_sr/2012c-ev_v4_1-5.pdf
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/07/ekonomika-buducnosti-siva-ekonomika.html
http://www.impulzrevue.sk/article.php?323
http://www.sme.sk/c/6859769/vychodna-europa-sa-vyludnuje-lotyssko-sa-vratilo-do-roku-1956.html
http://ekonomika.sme.sk/c/6858939/statny-tajomnik-matky-maju-pracovat-alebo-sa-starat-o-dieta.html
http://www.sme.sk/c/6847928/harabin-sa-opat-sudi-od-psychiatricky-ziada-peniaze-za-nazor.html
http://www.sme.sk/c/5625409/romky-maju-menej-deti-ako-kedysi.html
http://jurajpolacek.blog.sme.sk/c/314932/Ficoidi-utocia-dalsia-uzemie-obsadene-dalsia-nemocnica-dobyta.html
http://jurajpolacek.blog.sme.sk/c/317720/Ospravedlnte-ma-idem-pytat-love-od-precedu-Fica.html
pošli na vybrali.sme.sk


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára