Vybrali SME

pošli na vybrali.sme.sk

utorok 17. septembra 2013

Ako sa manipuluje realita v médiách

Najprv si uveďme príklad z mienkotvorného média, napr . SME

Potrestajú útočníka?

Vďaka Rusku (aj Číne) zatiaľ cez Bezpečnostnú radu OSN neprešlo odsúdenie vojnových zločinov v Sýrii, ani to, aby ich vyšetroval medzinárodný trestný tribunál.

Generálny tajomník OSN Pan Ki­mun vyhlásil, že Asad stojí za zločinmi proti ľudskosti. Rusko spojenca, ktorému predáva zbrane a má uňho námornú základňu, vytrvalo bráni.
Podprahové prepojenie nadpisu a spomínania režimu Bashar al-Assada (mimochodom, mohli by sa to v mienkotvornom médiu naučiť konečne písať správne) ako subjektu, ktorý koná zločiny proti ľudskosti samo osebe vyvoláva asociáciu viny. Ale to je v tomto prípade len jedna, menej podstatná aj keď najčastejšie používaná manipulačná technika.

Čo je oveľa horšie, jednoznačne sa prisudzuje režimu, že koná zločiny proti ľudskosti, hoci druhá strana nie. Možno budete prekvapení, ale je to pravda! Ovšem je to pravda len technicky a bez vysvetlenia sa vládny režim vykresľuje v očiach čitateľov ako ten, ktorý je ďaleko, horší a krutejší. Obyvatelia pod vládou fundamentálneho islamu o tom vedia svoje a mnohí z nich hlasujú nohami - jednoducho odtiaľ utekajú.

Zločin proti ľudskosti

Zločin proti ľudskosti (ZPĽ) je definovaný rímskym štatútom medzinárodného súdneho dvora. (Slovenské právo uvádza ZPĽ v Zbierke zákonov 333/2002). Je ním

a) vražda,
b) vyhladzovanie,
c) zotročenie,
d) deportácia alebo násilný presun obyvateľstva,
e) uväznenie alebo iné závažné pozbavenie osobnej slobody porušujúce základné pravidlá medzinárodného práva,
f) mučenie,
g) znásilnenie, sexuálne otroctvo, vynútená prostitúcia, násilné tehotenstvo, vynútená sterilizácia alebo iné formy sexuálneho násilia porovnateľnej závažnosti,
h) prenasledovanie akejkoľvek identifikovateľnej skupiny alebo kolektívu z politických, rasových, národnostných, etnických, kultúrnych, náboženských dôvodov, z dôvodu pohlavia, ako je definované v odseku 3, alebo z iných dôvodov, ktoré sú všeobecne uznávané ako neprípustné podľa medzinárodného práva, v súvislosti s akýmkoľvek činom uvedeným v tomto odseku alebo akýmkoľvek trestným činom v rozsahu právomoci Súdu,
i) nedobrovoľné zmiznutie ľudí,
j) trestný čin apartheidu,
k) ďalšie neľudské činy podobnej povahy úmyselne spôsobujúce veľké utrpenie alebo vážne zranenie tela alebo poškodenie duševného či fyzického zdravia.

Vysvetlenie ZPĽ vražda
a) „útok namierený proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu“ znamená konanie, v ktorého priebehu dochádza k opakovanému páchaniu činov uvedených v odseku 1 proti akémukoľvek civilnému obyvateľstvu v súlade so štátnou alebo s organizačnou politikou uskutočňovania alebo podporovania týchto útokov,

ČIŽE podmienkou aby bola vražda považovaná za ZPĽ musí byť zločin spáchaný ako súčasť rozsiahleho alebo systematického útoku namiereného proti civilnému obyvateľstvu.

Takže rezanie hláv je vražda, ale aby bola zároveň ZPĽ musel by existovať rozkaz a systém. Preto je ideálnym príkladom My Lai vs. Lidice.

Konkrétne vo Vietname, v dedine My Lai to bol afekt poručíka americkej armády, ale systém bol (oficiálne) proti a nakoniec ho síce symbolicky, ale predsa zavreli. Vraždy civilov boli JEHO osobné vojnové zločiny, vrátane práce podriadených vojakov, ktorým síce nedal rozkaz, ale nezastavil ich resp. dodatočne neudal. Lidice boli systémová práca s rozkazmi úplne zhora = ZPĽ.

A preto sa v Sýrii môžeme (z definície) prípadnych ZPĽ dočkať len od režimu al-Assada - rebeli/alCIAajdisti nemajú relevantne štrukturované velenie a pri všetkej úcte, aj úplne najvrchnejší poľný veliteľ, čo vydá rozkaz napr. vymlátiť všetkých nemoslimov v obci xy, to technicky dotiahne “len“ na vojnový zločin.

Vtip je teda v tom, že za vraždu atď. by ho mohli kľudne obesiť aj bez vyhlásenia že spáchal ZPĽ - ale ono to vyzerá krajšie, keď zo spáchania ZPĽ bude propaganda obviňovať výlučne režim al-Assada a zakaždým angažovaný novinár spomenie, že rebeli na konte žiadne ZPĽ nemajú.

Novinár už "pre krátkosť priestoru" nespomenie, že rebeli ZPĽ mať nemôžu v zásade priamo z definície tohto zločinu.


http://www.sme.sk/c/6937272/inspektori-o-chemickom-utoku-v-syrii-zabijali-ako-saddam.html
http://jurajpolacek.blogspot.sk/2013/06/masakry-islamskych-extremistov.html
http://www.zbierka.sk/sk/predpisy/333-2002-z-z.p-6495.pdf‎

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára