Vybrali SME

pošli na vybrali.sme.sk

streda 16. októbra 2013

Zakážte diskusie v online vydaní novín!


Tomáš Bella, inak otec internetového portálu SME a autor Piána, po príchode na post zástupcu šéfredaktora SME začal hneď zostra. Nadhodil tému zákazu diskusie nielen v určitých kontroverzných sekciách (ako napr. http://romovia.sme.sk ) ale v rámci celého portálu.


Samozrejme, že sa strhla vášnivá diskusia o tomto nápade (v čase keď to píšem, počet diskusných príspevkov sa blíži ku 400. Diskutujúci vo veľkej väčšine obhajujú opodstatnenosť diskusií vzhľadom na máloobsažnosť, chybovosť a tendenčnosť článkov. Nikto sa však nezaujíma o iné, než len obsahové dôvody, ktoré nie sú podľa mňa tým, čo dalo za vznik tejto úvahe.

SME je biznis projekt pre pravicovú čitateľskú obec.
SME je biznis projekt pre pravicovú čitateľskú obec. Robí to dobre, naviac sa mu darí zachovávať zdanie objektivity a ochrany pravicových hodnôt. V skutočnosti je to len pragmatický postoj, zverejňuje to, čo čitateľská obec očakáva (alebo si myslí, že by to mala očakávať). K tomu sa pridáva mix osobných postojov a ambícií redaktorov, mnohí z nich sú skutočne dobrí a kvalitní. Výsledok je uveriteľné médium s rozhodujúcou pozíciou na trhu.

Ako každý biznis projekt musí dosahovať zisk, ktorý je v prvom rade závislý od predaja reklamy a inzerentov, v printovej verzii aj od predaja novín a v online verzii zas od podielu z Piána.

Zvnútra redakcie SME viem, že diskusie navštevuje stabilné, relatívne málopočetné množstvo ľudí a diskutujúcich je ešte oveľa menej. Väčšina návštevníkov portálu SME číta výlučne redakčný obsah (a prípadne blogy poskytované týmto portálom) bez toho, aby niekedy vôbec navštívili diskusiu.

Dôvod zákazu diskusií sú financie - diskusie nezarábajú.
Takže si myslím, že hlavný, pragmatický dôvod tohto nápadu je čisto finančný. Majiteľ portálu predáva reklamu na základe návštevnosti jednotlivých častí portálu a klikania na jednotlivé bannery. Reklama je hlavný finančný zdroj portálu a preto je úplne logické, že ak niektorá sekcia, resp. časť portálu neprináša požadovaný finančný efekt, je nutné ju v rámci úsporných opatrení odstrihnúť.

Zároveň sa zrušením diskusií redakcia zbaví nutnosti držať administrátorov diskusií, resp. zníži ich počet, ak diskusie ostanú pri blogoch. Platy týchto ľudí určite potešia krízového menežera, ktorým Tomáš Bella bezpochyby je. Ak teda SME nepríde o veľa peňazí zrušením diskusií, naopak konečný prínos tejto operácie bude v čiernych číslach - treba ich zrušiť

Diskutujúci redaktorov "serú".
Druhý dôvod, ktorý najviac rozčuľuje diskutujúcich je častokrát dramatický rozchod s názorovým pohľadom redakcie. Ak sa na SME diskutujúci nezapája do kontroverzných tém - minoritné resp. náboženské problémy, problémy stretu kultúr, zahranično-politické komentáre apod jeho reakcia je redakciou vítaná. Mnohí diskutujúci však toto nerobia a musím priznať, že miera polarizácie voči názorov redakcie je mnohokrát veľmi vysoká.

Aj keď je tento dôvod menej významný oproti finančnému, nedivím sa tomu, že redakcia SME má ťažké srdce, pretože sa úplne vzdialila od čitateľskej obce.

Ako povedal bývalý šéfredaktor SME Milan Šimečka: "Z novín na mňa dýcha, že nehľadáte pravdu, ale ju viete. Novinárskou povinnosťou je hľadať pravdu, nech je aj prekvapujúca a nepríjemná. Mám pocit, že SME pravdu pozná a písaním ju len potvrdzuje. Druhým kritickým postrehom je, že noviny nevypovedajú dostatočne o krajine. Ako keby písali pre politikov a nie pre čitateľov."

V redakcii SME chýba názorová oponentúra.
Bohužiaľ táto pravda sa neustále potvrdzuje. Duch hľadania pravdy je skrčený v kúte redakcie a vládne ovzdušie elitarizmu, nedávajúce priestor na otázky a hľadanie odpovedí v diskusii. V rozhovore s Tomášom Neměčkom z Respektu bolo krásne vidno rozdiel medzi redaktorom poctivo hľadajúcim a arogantným. Neměček povedal, že "...redakcia nemá mať konsenzuálny názor, pretože potom môže taký komentár skončiť na bezfarebnom najširšom spoločnom menovateli. Ale pri písaní sme testovali hlavné tézy na tých členoch redakcie, ktorí s nimi – ako vyplynulo z porady – poctivo a vášnivo nesúhlasili. Cibrí to myslenie i argumentačný štýl. Snažil som sa ako komentátor nazerať na problém očami férového oponenta a ísť s ním v argumentácii tak ďaleko, ako to ide."

Tento postoj sa neukazuje len pri redakčných článkoch ale aj pri profilácii diskutujúcich a blogerov, ktorých redakcia preferuje. Politické a nonkonformné články nie sú príliš žiadúce, preferuje sa nezávadná bezfarebná debata a blogovanie o impresiách. V prípade nesúhlasu s názorom na citlivú tému redakcia SME okamžite pristupuje k radikálnym krokom typu vymazanie celého konta, aby po neželaných myšlienkach neostala ani stopa.

Výsledkom je preferencia šedej bezpečnej zóny, kde diskusie a blogy sa držia len redakciou presadzovaných názorov a kde je vzruch nových nápadov a volanie po riešeniach skutočne nevhodné.

Ako vidno, aj toto je zrejme príliš a ideálom nie je súhlasná diskusia, ale žiadna :-)

Zdroj:
http://komentare.sme.sk/c/6971304/kedy-zrusia-vsetky-internetove-diskusie.html